برگزاری اولین مسابقه کلوپ مرکزی کبوتران مسافتی گچساران 97 دهلران

آرش صابری   ۱۵ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۳

خواستن توانستن است


نتایج دومین و اخرین مرحله از دومین دوره مسابقات کلوپ کبوتران مسافتی گچساران از شهر دهلران به مسافت ۴۲۰ کیلومتر هوایی در تاریخ ۱۳ اسفند ۹۷
ساعت رهاسازی ۷:۳۰
تعداد پرندگان:۶۷
تعداد شرکت کنندگان:۹ نفر


داوران مهر و سریال:
جناب امید رزمخواه
جناب رضا آصفی
از کلوپ شهرستان بهبهان


نماینده رهاسازی :
جناب آقای محمد آبسالان
از کلوپ قدرتمند دهلراننفرات برتر

۱.مهران ولیان روز اول ۱۳:۴۰

۲.حسین شهبازی روز اول ۱۳:۴۱

۳.احمد زارع روز اول ۱۳:۴۲کلوپ کبوتران مسافتی گچساران